Nicosia
  22750750
22752340
Nicosia
  22752531
22754958
Nicosia
  22480119, 22672985
22572266
Larnaca
  24533733, 24534673
24533734
Limassol
  25334980
25338892
Limassol
  25812812
25391101
Limassol
  25817477
 
Nicosia
  22443014
 
Limassol
  25363206
25365233
Limassol
  25354144, 25360636
 
Nicosia
  22662549
 
Limassol
  25879687
25317878
Nicosia
  22730097
 
Famagusta
  99550759
 
Nicosia
  22343140
 
Paphos
  26954625
 
Limassol
  25732180
25732789
Larnaca
  24637177
24818587
Limassol
  25573391
25573338
Nicosia
  22319966
22319992
Larnaca
  24656484
24623384
Limassol
  25381557
25381248
Paphos
  26944762
26945532
Famagusta
  23823877
 
Larnaca
  24656484
24623384
Limassol
  25381305
25383736
Nicosia
  22671289
22674092
Nicosia
  22675388
 
Larnaca
  24639444
 
Limassol
 
25313976
Limassol
  25760608
25341436
Nicosia
  22460603
22460604
Limassol
  25421170
 
Nicosia
  22445660
22445664
Nicosia
  22374840
 
Nicosia
  22770574
 
Larnaca
  24632807, 99654497
 
Nicosia
  22511521
22511987
Nicosia
  22349395
22676441
Nicosia
  22751782
 
Limassol
  25736220
25731426
Nicosia
  22442235
22514416
Nicosia
  22670846
22671618
Limassol
  25362053
25373429
Nicosia
  22760061
 
Paphos
  26948900
 
Larnaca
  24250510
24250520
Paphos
 
26220442
Paphos
  26939686
 
Paphos
  77777525
26220813
Limassol
  25341525
25373340
Larnaca
  24621388
24621388
Larnaca
  24620953
 
Limassol
  25362459
25315511
Larnaca
  24815044
24654808
Limassol
  25740179
25578269
Nicosia
  22460410
22460414